Transgraniczne Forum Ochrony Środowiska w Rolnictwie (AG-Forum)

Czas trwania projektu: 01/2013 - 06/2014

Verweis auf deutsche Seite

 Okres realizacji projektu:

01/2013 - 08/2014

    

Cele projektu:

Już w poprzednim projekcie (Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 09.2010 - 06.2012) podmioty działające w rolnictwie znalazły transgraniczną platformę do transferu wiedzy, wymiany doświadczeń, nawiązywania kontaktów i wzajemnego usieciowienia.

Również nowy projekt w pierwszej kolejności skierowany jest na tereny wiejskie Euroregionu Nysa i kontynuuje współpracę z Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu i drezdeńskim stowarzyszeniem EkoConnect e.V.

Obszar wsparcia obejmuje saksońskie powiaty Görlitz i Budziszyn oraz 14 przygranicznych powiatów Dolnego Śląska (zgorzelecki, bolesławiecki, lubański, lwówecki, złotoryjski, jeleniogórski, jaworski, świdnicki, ząbkowicki, kamiennogórski, dzierżoniowski, strzeliński, kłodzki, wałbrzyski). Grupami docelowymi oprócz rolników są też doradcy rolniczy, instytucje naukowe, rolnicze podmioty oświatowe, przedstawiciele przemysłu spożywczego, organizacje ekologiczne, instytucje administracyjne oraz prasa specjalistyczna i media.

W celu pogłębienia powstałych kontaktów i kooperacji oraz włączenia dalszych podmiotów obszaru wsparcia w dziedzinie środowiska i rolnictwa organizowany jest szereg wydarzeń. Wspólne wzajemne uczenie się ma nie tylko pomóc w poprawie edukacji ekologicznej i świadomości ekologicznej w rolnictwie, ale także służyć obustronnemu zrozumieniu. W ten sposób likwiduje się uwarunkowane granicą bariery społeczno-kulturalne i tworzy się transgraniczne sieci i współpracę gospodarczą.

Na końcu projektu powstać ma interaktywna, dwujęzyczna platforma internetowa prezentująca i wyjaśniająca wzorcowe gospodarstwa, przykładowe działania, procesy i technologie, ale także aktualne wyniki badań i wybitne projekty dotyczące przyjaznego środowisku gospodarowania na obszarze wsparcia. Platforma ta służy najróżniejszym podmiotom – od rolnika, poprzez handlowca i naukowca, aż po media, konsumentów i organizacje – jako źródło informacji, obszar prezentacji i możliwość kontaktu. Strona ta ma być kontynuowana i stale rozszerzana po zakończeniu projektu.

Zrastanie się regionów, ich zrównoważony rozwój po obu stronach granicy, wyrównywanie się poziomu dobrobytu i lepsze relacje gospodarcze to główne cele nadrzędnego unijnego programu operacyjnego »SN-PL«, w ramach którego projekt ten jest realizowany.

  

Rezultaty projektu:

  • Prezentacja przez fachowców aktualnego stanu wiedzy na specjalistyczne tematy, wymiana doświadczeń i możliwości kontaktu między uczestnikami na konferencjach »Ochrona środowiska w rolnictwie« oraz »Integrowana ochrona roślin«
  • Poznanie szczególnych wzorcowych i demonstracyjnych gospodarstw w Saksonii i na Dolnym Śląsku, wizyta w ośrodkach doradztwa i zakładach doświadczalnych podczas wycieczek na »Agra 2013« do Lipska, na »Organic Marketing Forum« do Warszawy, wizyta w Centrum Rolnictwa Ekologicznego w Radomiu, na Jarmarku Ekologicznym w Jeleniej Górze i wizyty w gospodarstwach w Saksonii i na Dolnym Śląsku
  • Konferencja prasowa i publiczna prezentacja nowej dwujęzycznej platformy internetowej AgroPrakna rzecz innowacyjnych działań rolno-środowiskowych w ramach podróży prasowej z wizytą w dwóch gospodarstwach prezentowanych na platformie na Dolnym Śląsku i w Saksonii
  • Wymiana doświadczeń i dyskusja ze specjalistami na specjalistyczne, praktyczne, szczególnie ciekawe tematy na seminariach »Zabiegi weterynaryjne w ekologicznej hodowli zwierząt na Dolnym Śląsku dla weterynarzy«, »Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych«, »Ekologiczna hodowla pszczół«,
  • »Ochrona środowiska w produkcji roślinnej gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych« oraz na warsztatach »Zabiegi weterynaryjne w ekologicznej hodowli zwierząt dla weterynarzy«
  • Realizacja dwujęzycznej platformy internetowej – AgroPrak– jako medium reprezentujące dolnośląskie i saksońskie know-how w dziedzinie ochrony środowiska w rolnictwie w oparciu o istniejące przykłady z praktyki, platforma transferu wiedzy, wymiany doświadczeń i usieciowienia podmiotów sektora rolnego z instytucjami i placówkami badawczymi tegoż sektora
  • Włączenie rolników i przedstawicieli innych grup docelowych do opracowywania koncepcji i optymalizacji platformy internetowej w ramach dwóch warsztatów
  • Uczestnictwo łącznie ok. 500 osób z Dolnego Śląska i Saksonii w wydarzeniach w ramach projektu – plan wydarzeń 2013/14 

Osoba do kontaktu

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Dział 7: Rolnictwo

Dr. Bröhl, Eberhard

Besucheradresse:

Waldheimer Str. 219
01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631 7000

E-Mail: Eberhard.Broehl@smul.sachsen.de

Webseite: www.smul.sachsen.de/lfulg

Partnerzy projektu

DODR - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Partner Wiodący)

Webseite: www.dodr.pl

EKOCONNECT - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy, Dresden

Webseite: http://www.ekoconnect.org/

platformy internetowej

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

zurück zum Seitenanfang