Konferencja „Integrowana ochrona roślin“ w dniach 29/30.04.2014 w Karpaczu

Hinweis auf deutsche Version

Zaproszenie i program konferencji

 Konferencja »Integrowana ochrona roślin« w dniach 29/30.04.2014

U stóp Śnieżki w dniach 29-30 kwietnia w dolnośląskim Karpaczu na wymianie wiedzy i pomysłów spotkali się rolnicy, doradcy rolniczy i referenci, naukowcy i partnerzy projektu.

Pierwszy dzień stał całkiem pod znakiem tytułowego tematu: Integrowana Ochrona Roślin (IOR). W celu ochrony środowiska ogółem, a w szczególności ochrony zasobów naturalnych, różnorodności biologicznej oraz zdrowia ludzi i zwierząt należy najpierw wyczerpać wszystkie możliwości niechemicznego zwalczania organizmów szkodliwych, zanim zastosuje się chemiczne środki ochrony roślin.  

Unijna dyrektywa w sprawie integrowanej ochrony roślin wdrożona została w Niemczech jako »Krajowy Plan Działań na Rzecz Zrównoważonego Stosowania Środków Ochrony Roślin« w Ustawie o ochronie roślin, zaś w Polsce jako część działań »Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich«. Pokazano, że realizacja zasad IOR jest w Polsce konsekwentnie kontrolowana.

Polscy i niemieccy prelegenci podkreślali przy tym, że dla realizacji dyrektywy ważne jest, by wiedzę o niechemicznych metodach przekazywać w sposób teoretyczny i praktyczny już w czasie kształcenia zawodowego i aktualizować ją na regularnych szkoleniach dla użytkowników. Rolnicy mają do dyspozycji szereg narzędzi jako pomoc w podejmowaniu decyzji, takich jak modele prognozowania, służby ostrzegawcze, wczesne diagnozy i naukowo uzasadnione progi zwalczania. W Niemczech najnowsze obserwacje i procesy IOR stosowane są na przykład w gospodarstwach demonstracyjnych i prezentowane rolnikom, doradcom i opinii publicznej. Gospodarstwa tego modelowego projektu korzystają z obsługi i opieki specjalistów Instytutu Juliusa Kühna (Julius-Kühn-Institut) (http://demo-ips.jki.bund.de/).

Ponad to przedstawiono nowe programy wsparcia na lata 2014-2020 z ich działaniami rolno-środowiskowymi w Saksonii oraz działaniami rolnośrodowiskowo-klimatycznymi na Dolnym Śląsku. Zaprezentowano również nową dwujęzyczną platformę internetową innowacyjnych działań rolno-środowiskowych »AgroPrak«. 

Drugiego dnia krótki spacer doprowadził uczestników do dwóch pokazowych przykładów ochrony środowiska w tym regionie przygranicznym Karkonoszy.

Stacja Ekologiczna »Storczyk« została założona w 1972 r. i należy do Uniwersytetu Wrocławskiego.  

Obok prac badawczych Uniwersytetu oraz lekcji dla »zielonych szkół« na pierwszym planie znajduje się tu przede wszystkim spotkanie między ludźmi. W tym celu dostępne są miejsca noclegowe i sale konferencyjne na spotkania i dłuższe pobyty w Stacji. Tematami wiodącymi w regionie, a tym samym i w pracy Stacji jest rozprzestrzenianie się gatunków inwazyjnych (np. nawłoć, niecierpek), brak pielęgnacji rowów melioracyjnych jako ważnych regulatorów gospodarki wodnej oraz brak wykorzystania i pielęgnacji łąk ekstensywnych. Ponieważ działania renaturalizacyjne są kosztowne i żmudne, a problemem jest często jedynie brak przepływu informacji, pracownicy stawiają przede wszystkim na uświadamianie w celu zapobiegania szkodom.

Cechą szczególną Stacji jest biologiczna oczyszczalnia ścieków, mogąca oczyścić ścieki maksymalnie 30 osób przebywających w ośrodku. Jest ona równocześnie projektem modelowym, jak też jedyną możliwością oczyszczania ścieków na terenie o bardzo silnym nachyleniu i dużej ilości opadów. Na warstwie żwiru rosną różne rośliny wilgociolubne o różnej głębokości ukorzenienia. W sieci korzeni w warstwie żwiru rozwijają się mikroorganizmy wykonujące właściwe oczyszczanie. Przepływ napędzany jest wyłącznie siłą ciążenia na lekkim spadku terenu oczyszczalni. Ponieważ w procesach rozkładu powstaje ciepło, instalacja pozostaje sprawna również w zimie. 

Celem drugiej wycieczki było Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego. Oprócz mapy geologicznej z oryginalnymi skałami i bogatą kolekcją minerałów tego obszaru, pokazywana jest również wirtualna panorama Karkonoszy z plikami zdjęciowymi i dźwiękowymi o poszczególnych atrakcjach (http://cikpn.kpnmab.pl/wycieczka/). 

Wiodące tematy ośrodka związane z ochroną środowiska to ochrona torfowisk poniżej Śnieżki oraz katastrofa ekologiczna lat 80-tych. Pokazuje się tu, w jaki sposób bogactwo różnych rodzajów kwarcu związane jest z najcięższymi szkodami lasów w Górach Izerskich i Karkonoszach. Ponieważ odnowa terenów leśnych jest długotrwałym i żmudnym procesem, ślady katastrofy ekologicznej są widoczne jeszcze dziś.

Zachowanie torfowisk ma natomiast duże znaczenie, ponieważ stanowią one nie tylko cenne magazyny wody i wilgotne biotopy, ale także ważną ochronę przeciwpowodziową.

Również legenda o Duchu Gór Liczyrzepie zaczyna się w Karkonoszach. Inaczej niż dzisiaj powszechnie znany, w swej najstarszej wizualizacji z XVI wieku pokazywany jest jeszcze z twarzą gryfa, porożem jelenia, korpusem lwa, koźlimi kopytami, podwójnym ogonem i brzozowym kijem. Jako strażnik Karkonoszy i jego naturalnych bogactw był też patronem »laborantów« – dawnych specjalistów ds. medycyny naturalnej, odznaczających się swą rozległą wiedzą nt. rodzimych roślin leczniczych i handlujących w całej Europie swymi lekarstwami, przede wszystkim w XVII wieku. Demonstracyjny ogród pokazuje ponad 100 częściowo rzadkich ziół i krzewów leczniczych z Karkonoszy. 

Wycieczka kolejny raz uzmysłowiła, jak ważne jest wykorzystanie terenu, które nie nadwyręża środowiska - i to nie tylko w rolnictwie - oraz co mamy do stracenia wskutek naszej ignorancji.

Wykłady podczas konferencji

W przypadku zainteresowania, slajdy referatów mogą Państwo otrzymać mailem w pliku PDF. Prosimy zwrócić się w tej sprawie do osoby kontaktowej.

 

1 »Zadania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli ochrony

roślin w integrowanej produkcji«

Krystyna Ciecha, Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu

 

2 »Integrowana ochrona roślin w Saksonii«

Anke Hoppe, Saksoński Urząd Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna

 

3 »Nowe problemy w ochronie roślin«

dr hab.Krzysztof Matkowski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 

4 »Działania rolnośrodowiskowe na terenie Saksonii w latach 2014-2020«

Dr Eberhard Bröhl, Saksoński Urząd Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Geologii z Drezna

 

5 »Możliwości uzyskania wsparcia w ramach działania PROW 2014-2020«

Henryka Brodowska, Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Jeleniej Górze

 

6 »Podstawy prawne a funkcjonowanie integrowanej ochrony roślin«

Stanisław Leń, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

7 »Działania rolnośrodowiskowe w Polsce w latach 2014-2020«

Monika Miniewska, Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

 

Konferencja miała miejsce w Hotelu Artus w Karpaczu. Zdjęcie: C.Dressler

 Konferencja miała miejsce w Hotelu Artus w Karpaczu. Zdjęcie: C.Dressler

Na zakończenie dnia konferencji przedstawiono dwujęzyczną platformę internetową »AgroPrak«. Zdjęcie: C.Miersch

 Na zakończenie dnia konferencji przedstawiono dwujęzyczną platformę internetową »AgroPrak«. Zdjęcie: C.Miersch

Stacja Ekologiczna »Storczyk« leży u stóp Śnieżki. Zdjęcie: C.Dressler

 Stacja Ekologiczna »Storczyk« leży u stóp Śnieżki. Zdjęcie: C.Dressler

Roślinna oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki całej Stacji Ekologicznej »Storczyk«. Zdjęcie: C.Dressler

 Roślinna oczyszczalnia ścieków oczyszcza ścieki całej Stacji Ekologicznej »Storczyk«. Zdjęcie: C.Dressler

Centrum Informacyjne Parku Narodowego umożliwia spojrzenie z góry na Karkonosze (mapa geologiczna na podłodze) oraz wirtualny panoramiczny spacer. Zdjęcie: C.Dressler

 Centrum Informacyjne Parku Narodowego umożliwia spojrzenie z góry na Karkonosze (mapa geologiczna na podłodze) oraz wirtualny panoramiczny spacer. Zdjęcie: C.Dressler

W demonstracyjnym ogrodzie pogrupowano ponad 100 rodzimych roślin leczniczych według pięter roślinnych i siedlisk. Zdjęcie: C.Dressler

 W demonstracyjnym ogrodzie pogrupowano ponad 100 rodzimych roślin leczniczych według pięter roślinnych i siedlisk. Zdjęcie: C.Dressler

Osoba do kontaktu

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Dział 7: Rolnictwo

Dr. Bröhl, Eberhard

Besucheradresse:

Waldheimer Str. 219
01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631 7000

E-Mail: Eberhard.Broehl@smul.sachsen.de

Webseite: www.smul.sachsen.de/lfulg

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

DODR - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Partner Wiodący)

Webseite: www.dodr.pl

EKOCONNECT - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy, Dresden

Webseite: http://www.ekoconnect.org/

zurück zum Seitenanfang