»Medycyna weterynaryjna w ekologicznej i biologiczno - dynamicznej hodowli zwierząt» w dniu 02.10.2013 w Kreba-Neudorf

 Podczas seminarium zaprezentowane zostały możliwości leczenia zwierząt wykraczające poza konwencjonalne metody weterynarii , szczególnie polecane w certyfikowanej hodowli ekologicznej. Partner projektu, EkoConnect e.V., zaprosił uczestników do ekologicznego, agroturystycznego gospodarstwa Ladusch w Kreba-Neudorf, zajmującego się hodowlą bydła rasy Galloway.

Podczas wykładów zaprezentowana została różnorodna tematyka. Informacje przekazywane były  w praktyczny sposób. Pani dr Ullrich z Krajowego Urzędu ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii nie tylko omówiła całą koncepcję alternatywnych metod leczenia, ale przedstawiła też wybór rodzimych roślin stosowanych w ziołolecznictwie oraz ich obszary oddziaływania u ludzi i zwierząt. Duża różnorodność gatunkowa ziół na pastwisku jest w związku z tym ważnym źródłem samoleczenia dla pastwiskowanych zwierząt. Podkreśliła również, że o posiadaniu  zdrowych zwierząt decydują prawidłowe warunki chowu.  

Prof. Nowakowski z uniwersytetu we Wrocławiu jest specjalistą w zakresie pasożytów u owiec i innych zwierząt pastwiskowych. W swoim wykładzie zaprezentował różne alternatywy dla klasycznej »strategii wojennej« przeciw pasożytom, której celem jest ich całkowite usunięcie. Należy dążyć do osiągnięcia naturalnego stanu równowagi, w której pasożyty istnieją, ale nie występują w nadmiarze, i w którym zwierzęta, dzięki dobrej kondycji  oraz korzystnym warunkom, są w stanie pozostać zdrowe pomimo występowania pasożytów lub zbudować odporność. Rolnik ma tu różne możliwości działania, jeszcze zanim konieczna jest interwencja weterynarza - na przykład ma wpływ na skład roślinności pastwiskowej oraz technikę pastwiskowania lub może wykorzystać regularny screeningi monitoringzakażenia pasożytniczego własnego stada.

Pani Giere jest lekarzem weterynarii praktykującym na obszarze transgranicznym. Opowiedziała o swoich codziennych doświadczeniach z zastosowaniem leków homeopatycznych. Także ona podkreśliła konieczność całościowego traktowania zwierzęcia podczas "wywiadu" oraz leczenia, które uwzględnia cechy każdego zwierzęcia i wymaga dokładnej obserwacji jego zachowania. Związany z tym większy nakład czasu przypadający na każde ze zwierząt sprawia, iż działanie to możliwe jest do zrealizowania przez rolnika w przypadku stada do ok. 150-200 zwierząt. Poza tym pani Giere omówiła metody akupresury i pochodzącą z Japonii metodę »Jin-Shin-Jyutsu« (»prądy lecznicze«), które okazały się szczególnie skuteczne podczas cielenia.

Na zakończenie pan Steinert opowiedział o hodowli i zdrowotności zwierząt w swoim biologiczno - dynamicznym gospodarstwie rolnym z przewagą bydła mlecznego. Jego wykład wyraźnie pokazał w jaki sposób, dzięki odpowiednim warunkom chowu i przemyślanej budowie obory, można mieć zdrowe stado, bez konieczności stosowania zabiegów medycznych - nie ważne czy klasycznych, czy alternatywnych.  Codzienna obserwacja pomaga w dalszej poprawie tych warunków - na przykład tandemowe stanowisko udojowe, na którym dojarz widzi całą krowę, ale także krowa widzi dojarza, czy dwugodzinny czas oczekiwania pomiędzy udojem a kładzeniem się zwierząt, jako działanie zapobiegające wystąpieniu infekcji  strzyków.  Kolejnym celem pana Steinerta jest poprawa różnorodności gatunkowej na pastwiskach.

Następnie pani Ladusch oprowadziła po swoim gospodarstwie. Oprócz hodowli wytrzymałego bydła rasy Galloway oraz sprzedaży własnych i innych produktów regionalnych w sklepie w gospodarstwie, dużą rolę odgrywają tu kursy i oferty edukacyjne. Rodziny i uczniowie otrzymają informacje o hodowli bydła, poznają zioła i proces powstawania produktów mleczarskich i zbożowych, ale także mogą samodzielnie zająć się wyplataniem wikliny, robieniem masła, deptaniem kiszonej kapusty czy majsterkowaniem. Pomieszczenia odpowiednie do realizacji tych działań znajdują się rozbudowanej stodole i dwóch domkach wypoczynkowych.  

Bardzo interesujący, zajmujący program prezentujący ciekawy temat, bardzo przyjemne miejsce i wyśmienity poczęstunek sprawiły, że dzień i spotkanie były bardzo udane dla wszystkich uczestników.

Wykład w stodole, dr Evelin Ullrich, zdjęcie: C. Dressler

Wykład w stodole, dr Evelin Ullrich, zdjęcie: C. Dressler

Podsumowanie i motto dr Evelin Ullrich

Podsumowanie i motto dr Evelin Ullrich, zdjęcie: C. Dressler

Wykład prof. Piotra Nowakowskiego

Wykład prof. Piotra Nowakowskiego, zdjęcie: C. Dressler

Zwiedzanie gospodarstwa z panią Ladusch

Zwiedzanie gospodarstwa z panią Ladusch, zdjęcie: C. Dressler

Wykład Bernharda Steinerta

Wykład Bernharda Steinerta, zdjęcie: C. Dressler

Osoba do kontaktu

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Dział 7: Rolnictwo

Dr. Bröhl, Eberhard

Besucheradresse:

Waldheimer Str. 219
01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631 7000

E-Mail: Eberhard.Broehl@smul.sachsen.de

Webseite: www.smul.sachsen.de/lfulg

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

DODR - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Partner Wiodący)

Webseite: www.dodr.pl

EKOCONNECT - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy, Dresden

Webseite: http://www.ekoconnect.org/

zurück zum Seitenanfang