Seminarium »Ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych« w dniu 24.10.2013 w Königswartha

Verweis auf deutsche Seite

Drugie seminarium odbyło się w Ponadzakładowym Ośrodku Kształcenia LfULG w Königswartha. Z zaproszenia LfULG i partnerów projektu skorzystało ok. 40 uczestników. Oprócz licznych rolników obecni byli także pracownicy urzędów rolniczych oraz przedstawiciele stowarzyszeń i nauki.

W dwóch wystąpieniach przedstawiono prawne warunki ramowe chowu zwierząt w Saksonii i na Dolnym Śląsku oraz ich realizację w aspekcie rolnictwa przyjaznego środowisku. Oprócz bezpośrednio obowiązujących rozporządzeń unijnych należy przy tym uwzględniać także uszczegóławiające dyrektywy UE, które należy przetransponować do prawa krajowego. Dotyczy to na przykład przepisów Cross Compliance. Wszystkie wykraczające poza ten zakres regulacje krajowe muszą być stosowane tak, by nie naruszały prawa unijnego. Na przykład w Niemczech istotne są nie tylko ustawy i rozporządzenia w sprawie ochrony zwierząt, ale także regulacje ustawowe w sprawie ochrony przed imisjami, ochrony wód i prac budowlanych.

W obrazowy sposób przedstawiono wielość przepisów w oparciu o przykłady z praktyki – dobrych i złych warunków chowu zwierząt.

 

Szczegółowy wgląd w aktualne priorytety badawcze w kontekście chowu i hodowli zwierząt zapewnił przedstawiciel świata nauki z Katedry Podstaw Hodowli Zwierząt w Wyższej Szkole Techniki i Gospodarki w Dreźnie. Wyraźnie pokazano, że również w konwencjonalnej hodowli zwierząt następuje przełom, w którym obok pierwszorzędnego założenia, jakim jest wydajność, coraz większy nacisk kładzie się na takie cele hodowlane, jak zdrowie zwierząt, możliwość adaptacji czy długowieczność.

W oparciu o wysokie wymogi ekologiczne i etyczne nakreślono problemy samodzielnej ekologicznej hodowli zwierząt, jak na przykład hodowla ras mięsno-mlecznych, konieczność pracy ze zwierzętami hodowlanymi z hodowli konwencjonalnej czy trudności z odtworzeniem tak zwanych „starych“ ras.

 

Jako przykłady z praktyki przedstawiono ekologiczne gospodarstwo produkujące bydło i trzodę chlewną do opasu oraz konwencjonalne gospodarstwo mleczne z porównywalnym pogłowiem bydła. Prezentacje pokazały też szereg elementów wspólnych, jak zasada cyrkulacji, karmienie zwierząt paszą wyłącznie z własnej uprawy czy sprzedaż bezpośrednia produktów z własnego przetwórstwa.

 

Również miejsce spotkania miało co nieco do zaoferowania. Ponadzakładowy Ośrodek Kształcenia Königswartha wspiera zakłady kształcące przyszłe kadry rybactwa i prowadzenia gospodarstwa domowego w pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy nabytej w zakładzie. Ponad to oferowane są szkolenia i seminaria w zakresie doskonalenia zawodowego. Oprócz zwierzchnich zadań w zakresie wdrażania prawa rybackiego pracownicy zbierają szereg istotnych dla rybactwa danych nt. wód i prowadzą też własne projekty badawcze. Punkt ciężkości stanowią problemy gospodarowania stawami karpiowymi, np. zwalczanie zakażenia Koi Herpesvirus w populacji karpia hodowlanego, ocena wartości użytkowej środkowoeuropejskiej populacji karpi stawowych (pod względem wykorzystania paszy, odporności na choroby, efektów kazirodztwa itd.), ale także rybackie zagospodarowanie nowopowstałych jezior pogórniczych czy programy ochrony, zachowania czy zarybiania zagrożonymi gatunkami ryb, jak np. łosoś czy węgorz.

Następnie zwiedzono nowy kompleks kwater zimowania/ kwater hodowlanych w kompleksie stawów doświadczalnych. Szczególną wagę przykłada się tu do przyjaznego robom chowu z zastosowaniem nowoczesnych metod i techniki. Ochrona przyrody i płazów miała równie duży wpływ na planowanie i wykonanie tego kompleksu i bardzo trafnie uzupełniała program seminarium.

 

 Referaty seminarium odbywały się w Sali Balowej pałacu Königswartha

 Referaty seminarium odbywały się w Sali Balowej pałacu Königswartha. Zdjęcie: C.Dressler

 Od 1949 r. w barokowym zespole pałacowym z XVIII wieku działa szkoła rybacka

 Od 1949 r. w barokowym zespole pałacowym z XVIII wieku działa szkoła rybacka. Autor zdjęcia z archiwum LfULG/Füllner

 W pomarańczarni zespołu pałacowego znajduje się dziś biblioteka, biura i sale dydaktyczne przetwórstwa ryb

 W pomarańczarni zespołu pałacowego znajduje się dziś biblioteka, biura i sale dydaktyczne przetwórstwa ryb. Zdjęcie: C.Dressler

 Również warsztat sieciowy należy do Ponadzakładowego Ośrodka Kształcenia Königswartha

 Również warsztat sieciowy należy do Ponadzakładowego Ośrodka Kształcenia Königswartha. Zdjęcie: C.Dressler

 Nowy kompleks kwater zimowania/ kwater hodowlanych składa się z 6 zbiorników i ma być wykorzystywany również jako kompleks doświadczalny akwakultury

 Nowy kompleks kwater zimowania/ kwater hodowlanych składa się z 6 zbiorników i ma być wykorzystywany również jako kompleks doświadczalny akwakultury. Zdjęcie: C.Dressler

Transgraniczne forum ochrony środowiska w rolnictwie (AG-Forum)

Osoba do kontaktu

Saksoński Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii, Dział 7: Rolnictwo

Dr. Bröhl, Eberhard

Besucheradresse:

Waldheimer Str. 219
01683 Nossen

Telefon: +49 35242 631 7000

E-Mail: Eberhard.Broehl@smul.sachsen.de

Webseite: www.smul.sachsen.de/lfulg

Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy projektu

DODR - Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu (Partner Wiodący)

Webseite: www.dodr.pl

EKOCONNECT - Międzynarodowe Centrum Rolnictwa Ekologicznego Środkowej i Wschodniej Europy, Dresden

Webseite: http://www.ekoconnect.org/

zurück zum Seitenanfang